+menu -


Tyrkys

 

Tyrkys - CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O 

Minerál modrej (tyrkysovej), modrozelenej farby, vyskytujúci sa aj v odtieňoch zelenej, belasej, bielej farby. Zriedka vytvára malé kryštáliky, väčšinou sa vyskytuje v rôznych masívnych útvaroch, prípadne vytvára rôzne povlaky. Od tvaru závisia aj ďalšie vlastnosti: priehľadnosť (kryštály sú priehľadné, masív je nepriehľadný) a lesk (kryštálový má sklený lesk, masívny matný).

 

História

Pomenovaný pravdepodobne podľa francúzskeho slova pierre turquoise - turecký kameň. Tyrkys sa však v Turecku nenachádza, názov vznikol pravdepodobne tak, že Turci s ním obchodovali a boli jeho hlavným dovozcom na západ. Známy je už od staroveku, je to jeden z prvých drahokamov, ktorý bol ťažený. Jeho ťažba je doložená už pred 5000 rokmi. Používal sa aj ako ozdobný kameň.  Ako ozdobný kameň sa vyskytuje už v starom Egypte, Indii, Mezopotámii, Číne, Perzskej ríši (tu bol po stáročia národným kameňom) a predkolumbovskej Amerike. Do Európy, kde bol až do 14. stor. neznámy, sa dostal po hodvábnej ceste. Používa sa hlavne ako ozdobný kameň do brošní, prsteňov, spôn, konských ohlávok a pod. (v tomto smere sa za najkrajšie považujú perzské a indické práce), ako aj obkladový kameň stavieb (najčastejšie mešít). Často sa do tyrkysu (hlavne v Perzii) vyrývali slová, ktoré boli potom vykladané zlatom. Časté sú aj imitácie tyrkysu, ako prví ich vyrábali egypťania zo skla s prímesami zlúčenín medi, napr. tzv. Viedenský tyrkys alebo neolit. Všetky tieto napodobeniny majú odlišné fyzikálne vlastnosti od pravého tyrkysu. V roku 1972 bol však tyrkys syntetizovaný Pierrom Gilsonom.

 

Lokality na Slovensku

 

Starostlivosť o kameň – Neumývať vodou. Nabiť na horskom krištáli.

 

Znamenia zverokruhu  

Čakry, na ktoré pôsobí  

Aura a pôsobenie

 



Comments are closed.


Copyright © 2021 Diarte. Všetky práva vyhradené.